Everfuel toont plannen voor Zweeds netwerk waterstoftankstations

Everfuel toont plannen voor Zweeds netwerk waterstoftankstations

28 april 2021 1 Door Arjan de Putter

Everfuel A/S heeft een plan om 15 waterstoftankstations op strategische lokaties in Zweden uit te rollen. Eind 2023 moet dat gerealiseerd zijn. Het plan maakt deel uit van het grote plan van Everfuel voor Noorwegen, Denemarken en Zweden.

Het Zweedse netwerk zal bestaan uit door Everfuel ontwikkelde locaties en tankstations in het deels door de EU gefinancierde Nordic Hydrogen Corridor-initiatief. Het wordt ontwikkeld in samenwerking met de projectpartners Statkraft, Toyota, Hyundai en Hydrogen Sweden. Het initiatief, dat tot doel heeft maximaal acht tankstations en bijbehorende waterstofproductie- en distributie-infrastructuur in te zetten, wordt medegefinancierd via Connecting Europe Facility (CEF). Planning en siteselectie zijn momenteel aan de gang in nauwe samenwerking met klanten in de professionele transportsector, centrale en lokale autoriteiten en overheidsfinancieringsprogramma’s.

“Everfuel loopt voorop in de groene transitie in Scandinavië en Europa door de groene waterstofwaardeketen te integreren en te optimaliseren voor emissievrije mobiliteit. Wij beschouwen Zweden, Noorwegen en Denemarken als onze thuismarkt en zetten ons in om leiding te geven aan de uitrol van oplossingen op schaal voor veilige waterstofproductie, -distributie en -brandstof naar eindklanten. Het Nordic Hydrogen Corridor-project is een belangrijk onderdeel van dit plan dat aanzienlijke investeringen, partnerschappen met eindgebruikers en voertuigaanbieders en publieke financiële steun vereist”, zegt Jacob Krogsgaard, de CEO en oprichter van Everfuel. 

Het Zweedse H2-stationsnetwerk maakt deel uit van everfuel’s ramp-up fase van het aangekondigde plan om 1,5 miljard euro te investeren in de ontwikkeling van de groene waterstofwaardeketen in Europa en vóór 2030 1 miljard euro aan inkomsten te halen uit de verkoop van waterstofbrandstof aan bussen, vrachtwagens en auto’s. Er zijn grootschalige waterstoftanknetwerken nodig om de EU en Zweden hun klimaatdoelstellingen te laten halen.

Everfuel wil een Scandinavisch H2-brandstofnetwerk ontwikkelen dat in eerste instantie Noorwegen ten zuiden van Trondheim, Zweden ten zuiden van Stockholm en Denemarken zal bestrijken. Het netwerk ondersteunt verder het STRING-initiatief voor het opzetten van een waterstofcorridor met tankstations van Hamburg naar Oslo. Dit is gepland als een door de EU medegefinancierd project met een publiek-privaat partnerschap, waarbij belanghebbenden in de hele waterstofwaardeketen worden verenigd. STRING bestaat uit minimaal 13 belanghebbenden in acht regio’s en vijf grote steden in Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen.

“Bij TOYOTA Zweden verwelkomen we deze investeringen in infrastructuur voor waterstof in Zweden en onze buurlanden. Ontwikkelde infrastructuur is hard nodig voor ons als land om onze doelen voor CO2-neutraliteit te bereiken. Daarnaast levert Toyota Zweden binnenkort de eerste voertuigen van de tweede generatie van ons brandstofcel waterstofvoertuig Toyota Mirai”, zegt Christian Norberg, CEO van Toyota Sweden AB.

Everfuel heeft geplande H2-stationslocaties in Zweden in kaart gebracht en zal de exacte locatieselectie en uitrolvolgorde optimaliseren op basis van nauwe dialoog met ambitieuze eindgebruikers en in nauwe samenwerking met lokale autoriteiten. In lijn met deze dialogen en optimalisaties worden de eerste specifieke siteselecties naar verwachting in 2021 officieel aangekondigd.