Greenpoint Fuels geeft opdracht bouw tankstation Oude-Tonge

Greenpoint Fuels geeft opdracht bouw tankstation Oude-Tonge

7 juni 2021 0 Door Arjan de Putter

Afgelopen week is de eerste opdracht voor de bouw van een waterstoftankstation bij het multifuel tankstation van Greenpoint Fuel in Oude-Tonge ondertekend. De bouw start medio oktober 2021. Dat betekent dat vanaf juni 2022 bij het Greenpoint tankstation waterstof (350 en 700 bar) kan worden getankt.

Energy hub

Met deze waterstofproductiefaciliteit wordt groene waterstof opgewekt met wind- en zonne-energie wat geproduceerd wordt op het eiland Goeree-Overflakkee en de naast gelegen Bewaarschuur van de Toekomst, die eveneens overtollige zonne-energie en water levert. In de 2e fase, door integratie van een waterstofhub, kunnen lokale tankstations, chemie en industrie vanaf Greenpoint tankstation Oude-Tonge bevoorraad worden met tubetrailers. Greenpoint heeft inmiddels vijf tankstations in Nederland met een vergunning om een waterstofinstallatie te realiseren. Ook deze tankstations worden vanuit de waterstofhub Oude-Tonge bevoorraad.

 

Bevoorrading Stad aan ‘t Haringvliet 

De groene waterstofproductie zal door het ontwerp uit te breiden zijn tot 5 megawatt met een potentiële productie van ca. 15 miljoen kg groene waterstof per jaar. Ter vergelijking: met de energie uit 1 kg waterstof kan een personenwagen zo’n 100 km afleggen.
Oude-Tonge ligt dicht bij de woonkern Stad aan ’t Haringvliet. Als inwoners en ondernemers in Stad aan ’t Haringvliet kiezen voor een collectieve oplossing met groene waterstof dan wordt de overstap gemaakt naar aardgasvrij verwarmen in 2025. Een deel van de woningen kan verwarmd worden met de waterstof die geproduceerd is door het waterstoftankstation te Oude-Tonge.

Realisatie H2GO Project stap dichterbij

De realisatie van het waterstoftankstation Oude-Tonge is de eerste stap in de realisatie van de projecten van het H2GO programma.

Het H2GO programma werkt op basis van een duidelijke uitrolstrategie die richting geeft om van het eiland Goeree-Overflakkee een proeftuin voor groene waterstof te maken. Goeree-Overflakkee produceert met zijn windparken en zonneweides meer groene elektriciteit dan het zelf nodig heeft. Door hier groene waterstof van te maken ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Dit was ook de basisgedachte in 2017 toen het H2GO programma is ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, gemeente Goeree-Overflakkee en inmiddels vele andere partners. Deze proeftuin zal kennis en kunde opleveren voor Nederland, Europa en de hele wereld.