Hoe zit het met de uitstoot van waterstofverbrandingsmotoren?

Hoe zit het met de uitstoot van waterstofverbrandingsmotoren?

30 oktober 2023 Uit Door Arjan de Putter

Verbrandingsmotoren op waterstof lijken het ei van Columbus. Ze zijn veel minder duur in de aanschaf dan brandstofcellen, er is geen zwaar batterijpakket nodig en je hoeft geen extreem zuivere waterstof te gebruiken. In de subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit (SWiM) is de H2ICE nadrukkelijk genoemd. De keerzijde is dat het verbruik iets hoger is dan dat van een brandstofcel. En dat er stikstofoxiden (NOx) vrijkomen bij de verbranding. Waar het Nederlandse kabinet de waterstofmotor lijkt te omarmen, roepen andere beleidsmedewerkers dat de H2ICE de Nederlandse binnensteden niet inmag. Hoe zit dat en wie heeft gelijk? We belden H2ICE-expert Mark Pecqueur.

Wie is Mark Pecqueur?

Zie je een man met een witte labjas en het potlood achter het oor? Tien tegen één dat je Mark Pecqueur ziet rondlopen. Mark Pecqueur is al jaren docent en onderzoeker aan de Thomas More Hogeschool in België. De studierichting Autotechnologie ligt hem dan ook nauw aan het hart. Hij doet reeds 20 jaar onderzoek naar de mogelijkheden van waterstof, en is een zeer gewaardeerd expert binnen de materies energie, automotive en mobiliteit. Op de redactie kennen we hem als dé expert op dit gebied en een visionair bovendien.


Helaas bereikte ons anderhalve week na ons contact het droeve nieuws dat Mark is overleden. Hij was al geruime tijd ernstig ziek.

Wij herinneren hem als een unieke persoonlijkheid met grote kennis van zaken en een duidelijke visie op wat er op het wereldtoneel gebeurt.

Met zien visie op waterstof voor verbrandingsmotoren liep hij decennia voor. Ook wees hij er op dat er geen energietekort is, maar een energieoverschot: we maken nog veel te weinig gebruik van onder andere zon en wind.

Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte toe.


Mark, hoe zit het met die NOx-uitstoot?

Dat is vrij eenvoudig, boven een lambda van 3 is die vrijwel gelijk aan nul. Dat is bewezen door onderzoeker Bai-Gang Sun van het Bejing Institute of Technology.

Het volledige onderzoeksartikel kan hier worden gedownload.

Toelichting H2Riijders

Lambda waarde

In de tijd van benzinemotoren werd gesproken over een rijk en een arm mengsel. Een normaal mengsel heeft een lucht/brandstofverhouding van één. Is dat lager, dus meer brandstof, dan is de verhouding lager dan 1. Bij een lambda-waarde van 3 spreek je van een zéér arm mengsel.

Door met die lambda-waarde te spelen kun je het vermogen van een motor beïnvloeden.

De uitstoot van NOx- is te managen met de lucht/brandstofverhouding. En die kun je naar nagenoeg nul sturen.

Mag je met een H2ICE de zero emissie zones in?

Een normaal en weldenkend mens zou zeggen: nagenoeg geen uitstoot, kom maar door. Maar er lijkt getwijfeld te worden of nagenoeg nul hetzelfde is al helemaal nul.

Dat er ook over aan het nut van zero emission zones wordt getwijfeld is een ander verhaal. TNO berekende dat slechts 8 procent van de leveradressen in Nederland in een zero emission zone valt.En volgens Walther Ploos van Amstel, lector logistiek aan de Hogeschool van Amsterdam zijn er zelfs steden waar vooral het voetgangersgebied onder een zone gaat vallen. Bron: NOS.

Onze mening

Een truck met een waterstofverbrandingsmotor is veel goedkoper dan een truck met een brandstofcel. Je kunt toe met waterstof van een lagere zuiverheid. En je kunt méér trucks verduurzamen voor minder (subsidie-)geld. De transitie zelf is al ingewikkeld genoeg. Moet je het dan nog moeilijker maken?