Interview Hans van Veen

Interview Hans van Veen

18 maart 2021 0 Door Arjan de Putter

In de waterstofwereld komen grote projecten voor. Er ontstaan echter ook bottom-up projecten, zoals het burgerinitiatief H2-E Waste Logistics. H2Rijders.nl interviewde de man achter het initiatief Hans van Veen.

Hans van Veen, oprichter van H2-E Waste LogisticsHans, jij bent initiator van het “H2-E Waste Logistics” initiatief. Wat is dat?

Ik ben H2-E Waste Logistics gestart als een burgerinitiatief. Ik zag de kip/ei uitdaging die er is voor de transitie naar een schone omgeving maar zag ook dat het waterstof gebeuren daarbij moeizaam op gang kwam. Ik vroeg me af wat gemeenten zelf al zouden kunnen doen om het voortouw te nemen zodat het vliegwiel voor een waterstof infrastructuur op gang zou komen.

Eén type gemeentelijk voertuig rijdt in elke stad, in elk dorp en elke dag rond: dat zijn vuilniswagens. Als je die in een collectief als frontrunner omzet naar waterstof, dan creëer je een voorspelbaar en gegarandeerd eerste verbruik van waterstof. Door dat samen te voegen met andere lokale waterstofinitiatieven kom je in een positieve spiraal terecht. Wij zien zo kansen ontstaan voor minimaal 30 private waterstoftankstations in Nederland. De extra maatschappelijke winst is dat je op deze manier de verzwaring van het elektriciteitsnetwerk voorkomt die noodzakelijk wordt bij opschaling van oplaad infrastructuur. Door te investeren in de eigen vloot aan vuilniswagens op waterstof realiseer je private tankstation en voorkom je ongekende onnodige publieke kosten!

Wat heeft H2-E Waste Logistics dan gedaan?

We voerden gesponsord door enkele publiek afval inzamelorganisaties en het ministerie van I&W een vooronderzoek uit naar de haalbaarheid van het idee om 1000 van de in totaal 2.200 vuilniswagens om te zetten van diesel naar waterstof. Daarvoor hielden enquêtes bij 21 publieke afval inzamelorganisaties en 36 leveranciers. Ook hielden we veel interviews. In combinatie met grondig desk-research hebben we model gemaakt waarmee we vooraf de kosten van het gebruik (TCO) van waterstof aangedreven vuilniswagens kunnen inschatten.

Dat onderzoek is in december 2020 afgerond. Wat waren de uitkomsten?

We concludeerden dat het idee van een planmatige, structurele en langdurige, collectieve aanpak om het wagenpark van vuilniswagens te verduurzamen met waterstof realistisch en kansrijk is. Belangrijker nog, we praten immers over publieke middelen, is dat het zonder meerkosten kan worden gerealiseerd.

Waarom is dat belangrijk?

Een collectieve aanpak binnen de publieke sector is niet alleen een feitelijk begin van de actie maar geeft ook een sterk signaal af naar burgers en industrie dat de transitie naar emissievrij een serieuze zaak is.   

Wat wordt het vervolg?

De initiatiefnemers willen er graag mee verder. Om de gemeenten bij elkaar te brengen in een collectief is inspanning en regie op landelijk niveau nodig en daarvoor zouden we eigenlijke een opdracht vanuit het ministerie van I&W moeten krijgen. Gemeenten hebben geen centjes…..

Wat voor hulp heb je daarvoor nodig?

Ook de huidige waterstofrijders hebben belangen bij een beter verdicht netwerk aan tankstations. Ik wil ze daarom vragen om in het eigen netwerk eens na te gaan wie je kent (die weer iemand anders kent) die wil helpen om de lokale, provinciale of nationale politiek te enthousiasmeren voor dit initiatief.

Logo H2-E Waste Logistics

Meer informatie