Oprichting Belangenbehartigingsclub Waterstofrijders

Van - tot
-

Als vervolg op de eerste meeting voor berijders van een waterstofauto is dermate veel enthousiasme ontstaan dat besloten is om een Belangenbehartigingsclub vanuit het belang van waterstofrijders op te richten.

Het initiatief voor de eerste meeting is genomen door Harm Pul. Harm wordt bijgestaand door Constantijn Fuchs. 

Agenda

Er is een voorlopige naam bedacht en Pul en Fuchs hebben nagedacht over de verdere organisatie. In dit overleg vragen ze meningen en verwachtingen van andere waterstofrijders om het initiatief een verdere richting te geven.

Abonneer op