Vos Transport ontwikkelt samen met VDL en Toyota een waterstoftruck

Vos Transport ontwikkelt samen met VDL en Toyota een waterstoftruck

4 juli 2023 Uit Door Arjan de Putter

De Vos Transport Groep ontwikkelt samen met VDL Special Vehicles een truck voor zwaar transport. Vos maakt daarbij gebruik van een brandstofcel van Toyota. Samen met Toyota Motor Europa werken Vos en VDL aan het verduurzamen van de logistieke sector.

Vos Transport

Vos heeft vestigingen in Deventer, Groningen, Ittervoort en Alblasserdam. In totaal hebben ze 450 trucks rondrijden. Daarvan rijdt inmiddels een groot percentage op biodiesel (HVO100).

‘Hiermee realiseren we al een CO2 besparing tot 90 %. Daarnaast realiseren we een waterstof vrachtwagen binnen het Dreamh2aul project. De truck van VDL zal dus de tweede waterstof truck zijn die we dit jaar nog in gebruik gaan nemen’.

Jules Menheere, directeur Vos Transport Group

Vos investeert nu al fors in verschillende waterstofprojecten: “Als duurzame koploper kun je het niet alleen bij woorden houden, je moet je woorden dan ook omzetten in daden om uiteindelijk het verschil te kunnen maken. We krijgen hier veel waardering voor en dat stimuleert ons. Dat er nu ook een klant (Toyota) is opgestaan die dit traject samen met ons wil bewandelen is doorslaggevend geweest om samen met VDL dit project aan te gaan’. Aldus Jules Menheere.

De waterstof truck zal Vos eerst op korte regionale routes inzetten om ervaring op te doen met de brandstof en de techniek. Op den duur breidt Vos dit uit naar langere internationale routes.

“Net zoals nu, zal er in de toekomst ook een energiemix zijn. Het is een utopie om te denken dat we alle situaties met batterij-elektrische aandrijvingen kunnen afdekken. We zien waterstof als een goed en duidelijk aanvulling wanneer het gaat om grotere en zwaardere vormen van transport, of op locaties waar stroom onvoldoende voor handen is. Ook het opslaan van overcapaciteit vanuit hernieuwbare bronnen en de ontwikkelingen en doelen afgesproken in de AFIR (H2 tankstations in iedere stad en om de 200km langs het TEN-T wegennetwerk in Europa) bieden goede kansen voor waterstof als alternatief op bestaande elektrische aandrijvingen”.

Hans Bekkers, commercieel directeur van VDL Special Vehicles

Business case

Met deze stap maakt Vos Transport Group een duidelijk statement. Emissieloos rijden is door de hoge prijs van de voertuigen én de prijs van waterstof op dit moment moeilijk rendabel te krijgen. Vos is hiermee een koploper maar dit vooruitlopen op de markt vergt een forse investering van het bedrijf.

“De overheid moet een duidelijke visie uitspreken wat betreft het gebruik van
waterstof in de logistieke sector. Transport bedrijven die hier in investeren moeten daarbij
veel meer financieel ondersteund worden en niet alleen bij de aanschaf, maar ook gedurende
de hele project fase”.

Jules Menheere, directeur Vos Transport Group

Niet alleen de prijs van de truck is van belang, volgens Menheere is het ook van belang dat dat de waterstofprijs snel stabieler wordt en een heel stuk lager qua prijs. “Dit laatste zou in de eerste jaren door de overheid gestimuleerd kunnen/moeten worden om tot een betere case te komen. Met de huidige hoge waterstof prijzen kan de vervoerder het voertuig eigenlijk beter stil zetten en dat mag niet de bedoeling zijn! Ander punt wat belangrijk is dat op de belangrijkste corridors meerdere vulpunten worden gerealiseerd”, geeft Menheere aan.

Bouw start snel

VDL Special Vehicles start in de zomer van 2023 met de bouw van de eerste demo waterstof truck, gevolgd door de waterstof truck van Vos die in de herfst van 2023 wordt geproduceerd en getest op logistieke TME-routes.

Voor Vos Transport is dit de tweede waterstoftruck. Via het project Dream2Haul wordt ook een truck ontwikkelt door zepp.solutions.

De bedoeling is dat beide trucks nog dit jaar (2023) in gebruik genomen zijn.