Waterstofbrandstofcel trucks meest milieuvriendelijk

Waterstofbrandstofcel trucks meest milieuvriendelijk

5 mei 2022 3 Door Arjan de Putter

Het American Transportation Research Institute (ATRI) concludeert dat trucks met een waterstofbrandstofcel-aandrijflijn het meest milieuvriendelijke vrachtwagentype zijn. Dat concludeert het ATRI in een rapport dat op 4 mei 2022 is vrijgegeven.

Het rapport

Het Research Advisory Committee van ATRI maakte gebruik van federale en industriële gegevens over de CO2-emissies over de volledige levenscyclus en vergeleek zo een reeks vrachtwagentypes, waaronder de dieseltruck, batterij-elektrische vrachtwagens en de waterstof-elektrische trucks.

Batterijen: CO2-reductie 30% tov diesel

Uit het onderzoek bleek dat hoewel batterij-elektrische vrachtwagens geen directe uitlaatemissies hebben de CO2-productie van de productie van voertuigen, batterijen en elektriciteit resulteren in een verlaging van de CO2-uitstoot met 30 procent ten opzichte van dieseltrucks.

Dat het voordeel zo gering is komt door de productie van de lithium-ion-batterijen, waarbij in totaal meer dan zes keer zoveel CO2 vrijkomt dan bij de productie van dieseltrucks.

Daarbij moet worden opgemerkt dat het onderzoek gebruik maakt van het GREET-model van het Argonne National Lab, waarbij de CO2-emissies van het Amerikaanse elektriciteitsnet in worden meegenomen. In Amerika is elektriciteit voornamelijk afkomstig van fossiele brandstoffen.

Afb. vergelijkings levenscyclus ICE, BEV en FCEV – Bron: ATRI

Waterstofbrandstofcellen meest milieuvriendelijk

Volgens ATRI zijn vrachtwagens met waterstofbrandstofcellen uiteindelijk het meest milieuvriendelijk. Als nadeel wordt genoemd dat er nog geen dekkende infrastructuur is.

De Amerikaanse vrachtwagenindustrie zet zich sterk in voor inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen, en elektrische motoren en aandrijflijnen bieden veel extra prestatie- en onderhoudsvoordelen.

Hugh Ekberg, President en CEO van CRST.

Op groene waterstof: meer dan 90% CO2 reductie tov diesel

Het rapport sluit af met het identificeren van aanvullende strategieën die de CO2-uitstoot kunnen verminderen voor alle drie de energiebronnen: diesel, elektrictiteit en waterstof. Zo kan hernieuwbare diesel de CO2-uitstoot verminderen tot slechts 32,7% van een standaard dieselmotor, zonder dat daarvoor nieuwe infrastructuur of aanpassingen aan vrachtwagens nodig is. Waterstof afkomstig van zonne-energie maakt het mogelijk dat vrachtwagens slechts 8,8% van de hoeveelheid CO2 van een dieseltruck uitstoten.

Afb. De uitkomst van de scenario analyse – bron: ATRI

Over ATRI

ATRI is de non-profit onderzoeksorganisatie van de vrachtwagenindustrie. Het doet kritisch onderzoek naar de essentiële rol van vrachtvervoer bij het handhaven van een veilig, beveiligd en efficiënt transportsysteem.

Download het onderzoeksrapport

Het rapport is de downloaden via de website van ATRI.